Skapa avgift för postförskott och faktura

En beskrivning på hur du skapar en avgift för postförskott eller fakturamodulen.

Ta ut en postförkotts- eller fakturaavgift

Nedan presenterar vi en enkel och lättöverskådlig beskrivning för hur du skapar en avgift till vår postförskottsmodul. Principen gäller detsamma för att ta ut en avgift för vår fakturamodul.

1. Konfigurera modulen: Postförskott (codwithfee)

2. Skapa en inaktiv produkt med namnet: Postförskottsavgift

Steg 1 – Konfigurera Postförskott med avgift

Börja med att navigera dig till fliken Moduler på administrationssidan. Sedan fäller du ut gruppen Betalning & betalväxlar och väljer konfigurera för vår Postförskottsmodul. På konfigurationssidan av modulen, får vi nu fram ett par alternativ som vi kan ställa in. En presentation av alternativen kommer nedan:

Lägg på avgift: Här väljer vi ja om vi vill ha en avgift och nej om vi inte vill ha en avgift för Postförskott.

Art.nr för avgiften: Här skriver vi artikelnumret för avgiften. OBS! Tänk på att du inte ska skriva själva summan för avgiften, utan istället en bokstavskombination. Det enklaste är att låta fältet stå i default, vilket är codfee.

Nu när vi är klara, trycker vi på Spara inställningar!

Steg 2 – Skapa en inaktiv produkt!

OBS! Vi måste skapa en inaktiv produkt för att Postförskott skall fungera felfritt. Följ stegen nedanför, precis som de står!

Skapa en ny produkt i din butik med följande information och inställningar:

Namn: Här skriver vi namnet på den inaktiva produkten vi skall lägga till. Eftersom det är postförskottsavgift så skriver vi också: Postförskottsavgift, på detta fält. Detta är även namnet som kommer placera sig på kundens kvitto/följesedel.

Status: Här bockar vi i statusen på produkten. I detta fall väljer vi Inaktiv.

Referens: Här fyller vi samma bokstavskombination som vi gjorde när vi konfigurerade Postförskotts modulen! Texten måste vara den samma för att modulen skall känna av att en avgift existerar! I detta fall, anger vi codfee i referensfältet.

Moms: Här väljer vi den momsklass som skall användas. I vårt fall är det 25% moms som gäller.

Säljpris (inkl moms): Här skriver vi in vilken avgift vi vill debitera för Postförskott. Vanligtvis är denna avgift 50 kr hos de flesta e-butiker.

Antal: Här skriver vi hur många produkter som ska finnas tillgängliga. Skriv ett stort antal, t.ex. 99999

När denna information är ifylld kan du skapa produkten, därefter är du klar!

NOTERA: Om modulen är aktiverad med alternativet att en avgift skall vara aktiv och du inte har en produkt skapad som skall agera ”avgift”, kommer du att uppleva problem i butiken. Problemet som uppstår, är att när kunden valt betalningsmetod Postförskott, kommer de istället erhålla en vit, blank sida.