Avancerad orderhantering från Prestaworks

PW Orderhantering är en ny teknik framtagen och utvecklad av Prestaworks för att förenkla hela order- och -leveransflödet. Verktyget möjliggör automatisk hantering av en mängd beställningar samtidigt, detta inkluderar allt från orderuppdatering och kommunikation med kund, till utskrift av fraktsedlar – med ett klick på en ikon som ligger i administrationens header!

Konfiguration

För att tekniken vi utvecklat skall fungera väl, krävs en förstagångskonfiguration så att systemet förstår hur du önskar hantera flödet i din butik.

Innan du klickar på ikonen som skall generera plocklistor samt utskrift av fraktetiketter, behöver du först bestämma riktlinjer genom att välja vilka beställningar som skall hanteras baserat på orderstatus och vilken orderstatus som skall sättas på beställningarna när processen är klar. Därutöver behöver man även ange hur många beställningar som skall hanteras per batch, d.v.s. per klick.

Orderuppdatering

När klicket utförs påbörjas processen med att läsa igenom de första beställningarna i kön baserat på de orderstatusar som valts i konfigurationen. När processen är klar kommer alla beställningar i batchen att få en uppdaterad orderstatus som du angivit i konfigurationen.

Detta innebär indirekt automatisk kommunikation med kunden, eftersom orderstatusarna även triggar iväg ett e-postutskick till kunden när beställningen får en uppdaterad orderstatus.

Plocklista & fraktetiketter

När processen är klar kommer alla beställningar i batchen att få en uppdaterad orderstatus som du angivit i konfigurationen och en PDF nedladdad automatiskt som innehåller en samlad plocklista med tillhörande plocklista för varje beställning. Om du har kopplat på ett TA-system till verktyget, kommer även tillhörande fraktetiketter att finnas inbakade i den nedladdade PDF-filen för utskrift. Sist men inte minst, så kommer verktyget återläsa samtliga kolli-id:n från fraktetiketterna till kundernas beställningar, som också skickar ut ett automatiskt mail till kunden med tracking-information.

PW Orderhantering är ett avancerat tillägg framtaget och dedikerat för e-handlare med mycket stort flöde av beställningar och hantering av logistik. Tekniken är i första hand framtagen för att bespara en ansenlig mängd arbetstid.

Om du är intresserad av att komma igång med PW Orderhantering, är du varmt välkommen att kontakta oss.