E-postinställningar

Ändra plattformens e-postutskick till SMTP för bättre säkerhet.

Ändra utskick av e-post till SMTP

Ibland kan det finnas anledning att skicka e-post från butiken direkt via en riktig SMTP-server istället för direkt från webbservern. Främsta anledningen är att utskicken blir säkrare och når sin destination, istället för att t.ex. hamna i skräpposten. Här följer några korta instruktioner för hur du enkelt byter denna inställning.

Börja med att navigera dig till fliken Avancerade inställningar -> E-post i din butiks administration. Längre ned på sidan hittar du inställningar för att ställa in e-postutskickstyp, här byter du till ”Ange mina egna SMTP-parametrar (ENDAST för avancerade användare)” från ”Använd PHP mail () funktionen. (Rekommenderas, fungerar i de flesta fall)”.

Nya fält för SMTP inställningar kommer att visas på sidan, fyll i dessa enligt nedan.

E-postdomän: Detta är din butiks domän, t.ex. mindomän.se, om du har din butik på en subdomän, ex. butik.mindomän.se ska du ändå fylla i mindomän.se här.

SMTP server: Här fyller du i vilken SMTP server som ska användas, hos oss är det smtp.ilait.se som gäller.

SMTP användarnamn: Här fyller du i ditt användarnamn till SMTP servern, hos oss är det din e-postadress som ska anges här.

SMTP lösenord: Lösenordet till användarnamnet eller e-postadressen från föregående fält.

Kryptering: Detta varierar från leverantör till leverantör, hos oss ska du välja TLS.

Port: Även detta varierar från leverantör till leverantör, hos oss ska du ange 465 för TLS krypterad anslutning.

När du sparat inställningarna, kan du testa funktionen längst ned på sidan för att kontrollera att e-postmeddelandet skickas ut som det ska.