Genomgång av fraktkonfiguration i PrestaShop

Denna sektion av administrationen är vanligtvis det som tar upp mest tid, nämligen att konfigurera upp fraktinställningarna för e-butiken.

PrestaShop är väldigt flexibel, vilket innebär att du kan jobba med olika priser för frakt beroende på fraktleverantörer i kombination med zoner och länder. Innan du över huvudtaget börjar med konfiguration av fraktinställningar, bör du fundera över hur du vill ta betalt för frakten. I PrestaShop har du nämligen två valmöjligheter, basera frakt enligt kundkorgens totala vikt eller kundkorgens totala kostnad!

När du fattat ett beslut, blir det betydligt mycket enklare att jobba upp omfången för hur fraktkostnaden skall regleras. I denna manual har vi valt att basera fraktkostnaden enligt total vikt, vilket naturligtvis förutsätter att samtliga produkter i butiken har en vikt applicerad. Annars kommer kostnaden för frakten inte att fungera korrekt.

Genomgång av fraktkonfiguration i PrestaShop

Under fliken frakt, hittar vi en underlänk som heter viktomfång. Det är alltså här som vi skapar de olika vikt-intervallerna som vi sedan vill prissätta. Innan vi skapar viktomfången, förutsätter vi även att du skapat en eller flera fraktleverantörer som skall användas i butiken. Detta eftersom viktomfången associerar med en vald fraktleverantör, vilket ger dig möjlighet att sätta en kostnad för en specifik fraktleverantör med ett specifikt viktomfång.

Tänk på att det är viktigt att omfången överlappar varandra, vi visar exempel på de omfång vi skapat nedan för fraktleverantören Posten:

0kg – 1kg

1kg – 1.5kg

1.5kg – 3kg

3kg – 5kg

5kg – 10kg

10kg – 20kg

Prissätt viktomfången

För att vi sedan skall kunna prissätta våra viktomfång för fraktleverantören Posten, trycker vi på fliken Frakt igen. Längst ner på denna sida ligger en ruta med avgifter, här är det väldigt viktigt att du väljer den fraktleverantör du skapat viktomfången för, i vårt fall Posten. När fraktleverantören är vald, kommer du även se de olika viktomfången vi precis skapat på rad, med rutor för att ange ett belopp. Ange nu fraktkostnaden för respektive omfång och tryck på Spara!

Erbjud fri- eller fast frakt

Att erbjuda fri- eller fast frakt blir via det omfattande fraktsystemet, väldigt enkelt att konfigurera upp. Du löser detta enklast genom att välja frakt enligt kundvagnens totala kostnad, därefter skapar du ett prisomfång som ligger mellan intervallen 0 kr – 100 000 (eller någon annan orealistisk summa som dina kunder aldrig kommer handla för). Detta ger dig nu möjlighet att sätta en fast fraktkostnad på omfånget!

Det kan tyckas vara krångligt att konfigurera frakten, men funktionen är relativt logisk och har en stor dynamik som ger dig möjlighet att konfigurera enligt önskemål. Du kan skapa obegränsat antal fraktleverantörer och obegränsat antal omfång. Det är samma funktion i att basera fraktkostnad enligt total kostnad, då man skapar prisomfång efter värden i belopp.