Översättning

En beskrivande manual om hur du hanterar fraser och översättning i din butik.

Översätt och ändra fraser i butiken

I PrestaShop har du möjlighet att översätta de allra flesta texter i butikssystemet. Detta utförs väldigt enkelt via det inbyggda översättningsverktyget som finns i butikens administration.

För PrestaShop 1.5 och högre, hittar du detta verktyg under fliken Lokalisering -> Översättningar.

För tidigare versioner (1.4 och lägre) ligger detta verktyg under Verktyg -> Översättning.

Innan du sätter igång med översättningen, behöver du ta reda på vad det är som skall översättas. Du gör ditt val genom att välja vilken del av butiken du vill översätta i drop-down-menyn, här finns flera olika val. De flesta översättningar befinner sig i sektionerna: Butikens framsidas översättning samt Modulöversättning.

Det kan i vissa fall vara klurigt att förstå i vilken av grupperna frasen du önskar översätta befinner sig, om man inte har koll på vad som faktiskt är en modul eller inte. I regel brukar vi säga att moduler är de som du kan placera i butikens vänster- och högerkolumn samt i den övre delen (toppen av butiken). Alla andra texter omfattas och hålls om hand av “Butikens framsidas översättning”.

För att gå vidare med att översätta den fras du önskar, måste du därför ta reda på om det är en modul eller inte. Du gör sedan ditt val genom att välja vilken sektion du vill översätta och trycker därefter på den svenska flaggan. I senare versioner (1.5 och högre), har du även möjlighet att ändra översättningar på temanivå.

När du väl klickat dig vidare från den svenska flaggan, dyker en ny sida upp med butikens alla översättningar för den sektion och språk du valt. Det absolut enklaste för att hitta det du önskar översätta, är att trycka en gång på Stäng alla fält och därefter trycka igen på Expandera alla fält. Detta gör vi för att alla fält skall vara fullt sökbara via den inbyggda sökfunktionen för webbläsaren.

Nästa steg blir att söka på frasen du önskar översätta, tryck upp din webbläsares inbyggda sökfunktion och ange den exakta texten du önskar översätta för att hitta den på sidan. När du väl funnit den fras du vill ändra, så skriver du om texten i den högra sektionen. Texterna i den vänstra sektionen berättar vad standardvärdet för frasen är satt till från början.

Tänk på följande: Om du inte hittar den fras du letar efter, beror detta med största sannolikhet på att du tittar i fel sektion av översättning. Testa därför att kontrollera om den andra sektionen innehåller den fras du önskar ändra på.