Uppgradera PrestaShop

Det här är dem viktigaste detaljerna att tänka på när man uppgraderar PrestaShop.

Uppgradera PrestaShop tryggt och felfritt

Prestaworks har genomfört flera hundratals uppgraderingar av PrestaShop sedan början av bolagets start. Detta har därmed givit oss några mycket viktiga saker att hålla koll på inför- och efter en uppgradering, som vi gärna delar med oss utav.

Glöm inte att ta backup

Databasbackup

Innan man påbörjar en uppgradering, är det mycket viktigt att man tar en säkerhetskopia på informationen i sin databas genom att utföra en databasbackup.

Detta görs enklast via det webb-baserade verktyget PHPMyAdmin, eller det som vi själva använder – MySQL GUI Tools som finns gratis att ladda hem från MySQL.com.

Denna backup görs för att enkelt kunna återställa butiken till sitt tidigare ursprung om felaktigheter skulle uppstå under uppgraderingen.

Backup av viktiga filer

Man bör även se till att ta en backup på sitt befintliga filsystem för att enkelt kunna återställa till originalfiler som fungerar om något skulle inträffa.

Inför en uppgradering, behöver man dessutom använda vissa gamla filer för att fullborda uppgraderingen fullt ut.

En backup av filsystemet görs enkelt via en FTP-klient som t.ex. FileZilla. Detta verktyg är gratis och kan laddas hem här.

Efter en lyckad uppgradering…

När man slutfört en uppgradering med lyckat resultat, finns det parametrar som måste konfigureras. B.la. bildinställningar, fraktleverantörer, SEO-länkar, prestandainställningar och mycket annat som den nya versionen sätter som krav.

Under vår erfarenhet har vi stött på några viktiga saker som är lätt att komma i glömska efter en uppgradering, nedan finner du en checklista på det vi rekommenderar dig att hålla koll på.

Prisfiler – i den senaste versionen har Prisfilsmodulen byggts om för att “hotta” upp prestandan. Sökvägen till prisfilerna har därmed förändrats vilket innebär att det är oerhört viktigt att man rapporterar den nya sökvägen till feeden till respektive prisagent efter man utfört en uppgradering. Detta för att de skall fortsätta kunna läsa från er produkt-feed.

Gör en test beställning – Det är oerhört viktigt att man utför en testbeställning efter en uppgradering för att se ifall butiken tar emot information som den skall efter att man utfört en uppgradering.

CTRL + F5 – Efter en uppgradering, är det viktigt att man tömmer webbläsarens cache och cookies för att läsa in alla nya script och CSS filer för den nya versionen. Det är vanligt att butiken ser “skadad” ut första gången, gör därför några refresh via CTRL + F5.

SEO vänliga URL:er – Om man innan uppgradering använt sig av funktionen SEO-vänliga länkar, är det mycket viktigt att man genererar om .htaccess filen med ny kod. Gör man inte detta, slutar butikens alla länkar att fungera eftersom inga regler existerar.

Uppgradering på egen hand

Prestaworks täcker ingen support på butiker som uppgraderats på egen hand, vi kan heller inte täcka någon kostnadsfri support på hur en uppgradering skall utföras då detta är en tjänst vi erbjuder våra kunder.

Vi rekommenderar inte att man utför en uppgradering på egen hand om man saknar erfarenhet, vi får många inrapporterade fall om misslyckade uppgraderingar som vi får felsöka. Tänk därför till en extra gång innan du fattar ett beslut. Det går alltid bra att kontakta oss för att boka en uppgradering av din PrestaShop-butik.