Prestashop 8

Prestashop 8

Prestaworks använder sig sedan slutet av 2023, av PrestaShop 8 som grund för samtliga installationer och uppdateringar för våra kunder. Det är en stark rekommendation att patcha upp äldre versioner till PS8 av säkerhetsskäl

PrestaShop 8: Nyheter & Uppdateringar

Säkerhetsförbättringar
PrestaShop 8 introducerar en ny säkerhetssida med två viktiga nya funktioner:

  • Konfigurera lösenordspolicyn för din butik genom att välja mellan fem ökande nivåer av komplexitet.
  • Hantera kund- och anställdas sessioner: Butikadministratörer kan nu se användares sessionshistorik och frånkoppla dem på distans vid behov.

Lösenordsstyrkeindikator
Användare får nu realtidsindikationer om deras valda lösenords styrka, vilket underlättar för dem att skapa starkare lösenord.

Bildformat

  • Möjlighet att spara uppladdade bilder i moderna WebP-format för snabbare sidbelastning.
  • Användning av SVG-filer för butikens logotyp.

Produktsidan (Experimentell)
Den nya administrationsgränssnittets produktsida har förbättrats avsevärt för denna version, inklusive förbättrad kombinationshantering och bulkredigering.

Sökmotoroptimering

  • Extra beskrivning för kategorier för att förbättra synligheten i kategorierna.
  • Förhindra att sökmotorer indexerar utgående produkter genom att använda ”410 – Gone” istället för ”404 – Not Found”.

Multibutik
Många sidor i administrationsgränssnittet har uppdaterats för att vara kompatibla med multibutik, vilket ger handlare möjlighet att välja vilka fält som ska uppdateras när de är i butiks- eller gruppkontext.

DKIM-signaturer för e-post
Minska risken för att din butiks e-post markeras som skräppost genom att använda DKIM-signaturer.

Webservice
Visar status och URL till din butiks webservice. Möjlighet att utföra partiella uppdateringar på webservice-endpunkter med PATCH-metoden.

PHP 8 och PHP 8.1 Kompatibilitet
PrestaShop 8 kräver nu åtminstone PHP 7.2 och är kompatibel med den senaste PHP 8.1.

Symfony- och biblioteksuppgraderingar
PrestaShop 8 har uppgraderats till Symfony 4.4 LTS-versionen och medför många uppdaterade bibliotek.

TypeScript
Alla skript från Symfony-baserade sidor är nu byggda i TypeScript för att göra koden mer robust.