Svea Checkout för PrestaShop

Svea Checkout för PrestaShop

Prestaworks kan meddela att integration mot Sveas nya tjänst kallad Svea Checkout blivit slutförd! Integrationen mot PrestaShop är utvecklad i modulform och är anpassad för version 1.6.

Ta kontakt med oss för mer information om hur du kommer igång med Sveas nya kassa i din butik.

Bästa hälsningar
Prestaworks