Säkerhetsbrist PrestaShop 1.6 & 1.7

Säkerhetsbrist PrestaShop 1.6 & 1.7

Strax innan årsskiftet erhöll Prestaworks information från PrestaShop om att man påträffat en säkerhetsbrist som i praktiken möjliggjort en väg in till systemets databas.

Vi har tillsammans med PrestaShop varit väldigt snabba med att lösa och täppa till problemet för samtliga av våra kunder som varit berörda. De av våra kunder som omfattades av denna säkerhetsbrist har inte blivit utsatta för några attacker eller intrång.

Prestaworks agerar alltid med högsta prioritet vid dessa situationer och försöker eliminera så mycket skada som möjligt mha backuper, lösenordsbyten, etc.

Bästa hälsningar
Prestaworks