Prestaworks levererar e-handel till Fritidsfabriken

Prestaworks levererar e-handel till Fritidsfabriken

Prestaworks har slutfört ett omfattande uppdrag för Fritidsfabriken som inkluderat en rad olika åtgärder för att skapa en stabil grund i den fortsatta expansionen världen över.

En välutvecklad grund med hög skalbarhet – var en viktig parameter i projektet för Fritidsfabriken. Prestaworks erhöll ett komplett uppdrag med avancerade åtgärder på olika nivåer som inkluderat såväl design som funktion. Fritidsfabriken säljer till flera olika länder och en viktig grundpelare i den fortsatta expansionen har varit att göra plattformen ännu enklare att skala upp.

Multibutiksstöd med unik kundsegmentering på olika nivåer som t.ex. pris, moms, kampanj och mycket annat, är några av de väldigt komplexa uppdrag som slutförts.

– Vi valde att bygga vår nya plattform hos Prestaworks. Skalbarhet var en viktig del i den nya plattformen eftersom vi växer i sådan takt på nya marknader, vi har lanserat i 8 länder och har 2 nya på gång i år. Hastighet var en annan viktig del, speciellt på mobila enheter där marknaden hela tiden ökar. Vi är jättenöjda med det engagerade teamet hos Prestaworks, de är både kunniga och hjälpsamma! säger Niclas Nyrensten, grundare Fritidsfabriken.se

Prestaworks tackar för för fortsatt förtroende och önskar Fritidsfabriken ett stort lycka till med expansionen.