Prestaworks AB Erbjuder Integration till Cookiebot för Prestashop Användare

Prestaworks AB Erbjuder Integration till Cookiebot för Prestashop Användare

Prestaworks AB har nyligen tillkännagivit att de nu erbjuder en integrationslösning till Cookiebot för användare av Prestashop 1.7 och 8-plattformarna. Denna integration syftar till att hjälpa e-handlare att följa gällande lagstiftning gällande cookies och att hantera sina cookie-policyer på ett effektivt sätt.

Med denna integration kan Prestaworks-användare enkelt implementera och hantera cookie-policyer på sina webbplatser för att säkerställa efterlevnad av lagkrav och öka transparensen gentemot besökare.

Prestaworks AB rekommenderar nu dig som kund att ta kontakt med supporten för att få ytterligare information och vägledning om hur du kan använda denna integration för att säkerställa att er webbplats är i linje med gällande lagstiftning och bästa praxis gällande hantering av cookies. Genom att samarbeta med Cookiebot strävar Prestaworks AB efter att erbjuda dig som kund enkel tillgång till verktyg som främjar både efterlevnad och användarvänlighet på era e-handelsplattformar.