Avancerade integrationer mot TA-system och orderhantering

Förenkla hanteringen av de dagliga orderutskicken genom att ansluta din butik till ett TA-system. Med hjälp av Unifaun, Pacsoft eller DHL Multishipping hanterar du informationen från dina kunders beställningar via ett program och får fraktsedlar utskrivet med ett knapptryck.

Vi har även tagit fram en avancerade lösning – PW Orderhantering för att effektivisera arbetstiden kring orderhantering och utskrift av fraktsedlar i en gemensam integration.