DIBS Easy för PrestaShop

DIBS Easy för PrestaShop

Prestaworks släpper en ny och egen integration mot DIBS Easy för PrestaShop 1.7 i samarbete med DIBS.

Integrationen mot DIBS Easy följer den typ av standard som Prestaworks förespråkar att samtliga checkout-lösningar skall göra för att tillhandahålla en sömlös upplevelse såväl tekniskt som för handlare.

Integrationen är framtagen för PrestaShop 1.7 och finns att ladda hem kostnadsfritt via följande länk: http://www.prestaworks.com/modules/81-dibs-easy-checkout.html

Prestaworks tackar DIBS för fortsatt förtroende och ser med spänning fram emot det fördjupade samarbetet.